පහළොස්වන ෂැංහයි පදික ද්‍රව්‍ය සඳහා අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් සම්පූර්ණ සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කරයි

2013 දී I වන සේනාංකය, චීනයේ අන්තර්ජාතික ඩොමොටෙක්ස් ප්‍රදර්ශනය, ගැණුම්කරුවන්ගේ සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගැඹුරු සන්නිවේදනය සහ අවබෝධය පවත්වා ගැනීම සඳහා බොහෝ රටවල් හා කලාප සමඟ මුහුණට මුහුණ ලා අනාගතයේදී අපගේ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය හා ජාත්‍යන්තර කෘතිම තණබිම් වෙළඳපොළ පුළුල් කිරීම සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් තබයි. මට.

news (2)
news

තැපැල් කාලය: මාර්තු -16-2021